Artros och manuell terapi

dec 12, 2023 | Okategoriserade

Artros är den tredje största gruppen av muskuloskeletala besvär i världen och drabbar cirka
343 miljoner människor, och det är den mest vanliga av kroniska ledsjukdomar,
Man uppskattar att ungefär var fjärde person i Sverige över 45 års ålder har artros i någon led.
Det motsvarar cirka 1 miljon av Sveriges befolkning.
De leder som oftast drabbas av artros är höftled, knäled, ryggradens leder och leder i händer
och fötter.
Dock är det långt ifrån alla som lider av smärta på grund av sin artros och det finns heller
ingen koppling mellan graden av degeneration av ledbrosket och smärta. Man kan alltså leva
med kraftigt degenererat ledbrosk och ändå inte lida av svår smärta, och man kan också vara
helt smärtfri.

Den egentliga orsaken till artros är komplex och inte helt förstådd, men man kan se att vissa
riskfaktorer som ålder, kön, ärftlighet, ledskada, yrkesbelastning och bakomliggande
sjukdomar kan bidra till utveckling av sjukdomstillståndet.
Artros tar ofta lång tid att utveckla och eventuella besvär uppstår oftast först efter 45 års
ålder, och av oklar orsak drabbas kvinnor efter menopaus nästan dubbelt så ofta som män.

Övervikt ses som en bidragande orsak till artros och skulle även kunna leda till ett
insjuknande i yngre ålder då den högre vikten ökar den mekaniska belastningen i viktbärande
leder. Men även icke viktbärande leder kan drabbas då data pekar på att inflammatoriska
proteiner utsöndras av fett i kroppen och då kan bidra till smärta i lederna.

Vad är artros?
Patofysiologin vid artros är fortfarande okänd men man tror att det finns till exempel
biomekaniska och inflammatoriska orsaker.
En synovialled består av två ben som möts med ett lager av hyalint brosk på varje ände.
Inflammationsprocessen bakom smärtan i broskvävnaden är inte helt förstådd då broskvävnad
inte är vaskulariserad eller innerverad av nerver och därför inte kapabel att producera smärta
eller inflammation. Teorin är då att smärtan och inflammationen kommer från kringliggande
vävnad som ledkapsel, benvävnad, ligament och muskler. Nedbrytningen av ledbrosket kan leda till en inflammatorisk process i ledkapseln och därmed orsaka smärta i den drabbade
leden.
Diagnostisering av artros kan göras av till exempel läkare, fysioterapeuter, osteopater,
naprapater och kiropraktorer och det sker främst genom att patienten beskriver sin
symptombild och förloppet av smärtan. Ibland används även röntgen men då man inte alltid kan se utvecklingen av artros via bilddiagnostik så sker det sällan.

Hur kan manuell terapi hjälp?
Manuella terapeuter är en yrkesgrupp som består av osteopater, naprapater, kiropraktorer och
olika typer av massörer och som använder fysisk behandling i olika former och tekniker.
Dessa tekniker är bland annat olika former av massage, artikulering och impulser i leder,
akupunktur och laser. Målet med manuell terapi är att behandla smärtan, öka
rörelseomfånget, öka stretchtolerans, minska lokal inflammation och framkalla avslappning.
Man vet att fysisk aktivitet är viktig hos en person med artros då rörelse och god cirkulation
kan hämma utvecklingen av artros, och även ge smärtlindring.
De tekniker manuella teraputer använder kan vara en bra metod för att minska smärta samt ge
en ökad rörlighet i leder.
Genom att få hjälp med sin smärta och också tips och råd angående träning kan personer som
lider av artros få en bättre förutsättning till att vara aktiv och också öka levnadsstandarden.

 

/Kajsa Jebsen, Osteopat D.O. Bachelor of Health care