Artros och manuell terapi

Artros är den tredje största gruppen av muskuloskeletala besvär i världen och drabbar cirka
343 miljoner människor, och det är den mest vanliga av kroniska ledsjukdomar,
Man uppskattar att ungefär var fjärde person i Sverige över 45 års ålder har artros i någon led.
Det motsvarar cirka 1 miljon av Sveriges befolkning.
De leder som oftast drabbas av artros är höftled, knäled, ryggradens leder och leder i händer
och fötter.
Dock är det långt ifrån alla som lider av smärta på grund av sin artros och det finns heller
ingen koppling mellan graden av degeneration av ledbrosket och smärta. Man kan alltså leva
med kraftigt degenererat ledbrosk och ändå inte lida av svår smärta, och man kan också vara
helt smärtfri.

Den egentliga orsaken till artros är komplex och inte helt förstådd, men man kan se att vissa
riskfaktorer som ålder, kön, ärftlighet, ledskada, yrkesbelastning och bakomliggande
sjukdomar kan bidra till utveckling av sjukdomstillståndet.
Artros tar ofta lång tid att utveckla och eventuella besvär uppstår oftast först efter 45 års
ålder, och av oklar orsak drabbas kvinnor efter menopaus nästan dubbelt så ofta som män.

Övervikt ses som en bidragande orsak till artros och skulle även kunna leda till ett
insjuknande i yngre ålder då den högre vikten ökar den mekaniska belastningen i viktbärande
leder. Men även icke viktbärande leder kan drabbas då data pekar på att inflammatoriska
proteiner utsöndras av fett i kroppen och då kan bidra till smärta i lederna.

Vad är artros?
Patofysiologin vid artros är fortfarande okänd men man tror att det finns till exempel
biomekaniska och inflammatoriska orsaker.
En synovialled består av två ben som möts med ett lager av hyalint brosk på varje ände.
Inflammationsprocessen bakom smärtan i broskvävnaden är inte helt förstådd då broskvävnad
inte är vaskulariserad eller innerverad av nerver och därför inte kapabel att producera smärta
eller inflammation. Teorin är då att smärtan och inflammationen kommer från kringliggande
vävnad som ledkapsel, benvävnad, ligament och muskler. Nedbrytningen av ledbrosket kan leda till en inflammatorisk process i ledkapseln och därmed orsaka smärta i den drabbade
leden.
Diagnostisering av artros kan göras av till exempel läkare, fysioterapeuter, osteopater,
naprapater och kiropraktorer och det sker främst genom att patienten beskriver sin
symptombild och förloppet av smärtan. Ibland används även röntgen men då man inte alltid kan se utvecklingen av artros via bilddiagnostik så sker det sällan.

Hur kan manuell terapi hjälp?
Manuella terapeuter är en yrkesgrupp som består av osteopater, naprapater, kiropraktorer och
olika typer av massörer och som använder fysisk behandling i olika former och tekniker.
Dessa tekniker är bland annat olika former av massage, artikulering och impulser i leder,
akupunktur och laser. Målet med manuell terapi är att behandla smärtan, öka
rörelseomfånget, öka stretchtolerans, minska lokal inflammation och framkalla avslappning.
Man vet att fysisk aktivitet är viktig hos en person med artros då rörelse och god cirkulation
kan hämma utvecklingen av artros, och även ge smärtlindring.
De tekniker manuella teraputer använder kan vara en bra metod för att minska smärta samt ge
en ökad rörlighet i leder.
Genom att få hjälp med sin smärta och också tips och råd angående träning kan personer som
lider av artros få en bättre förutsättning till att vara aktiv och också öka levnadsstandarden.

 

/Kajsa Jebsen, Osteopat D.O. Bachelor of Health care

Vad är reVoice röstmassage?

Den röstmassage som erbjuds hos oss på Ullevikliniken kallas även för Revoice Manuell Röstterapi. Det är en specialiserad behandlingsmetod som har utvecklats i Stockholm och Finland under fyra decennier i samarbete med naprapater, läkare, röstpedagoger och logopeder.

Behandlingen utgår från den klassiska svenska massageterapin och en holistisk syn på människokroppen. Särskilt fokus ligger på de direkt andnings- och röstpåverkande musklerna som framför allt finns i nacke, hals, käke, bröstkorg, buk och ansikte (inklusive tungan). Men eftersom kroppen är en helhet och grunden i behandlingen är djupverkande klassisk massageterapi behandlas vid behov även andra spända muskler, oavsett deras plats på kroppen.

Någon som sjunger i en kör står exempelvis ofta i upprätt position långa perioder, den som har en roll i en musikal kanske belastar många stora muskelgrupper för sin dans och den som läser in ljudbok sitter still med böjd nacke och hög koncentration stor del av arbetsdagen.

Syftet med reVoice röstmassage är att skapa så optimala förutsättningar som möjligt för din röstanvändning. Användningsområdet skulle kunna jämföras med idrottsmassage där det sedan länge är en självklarhet för en elitidrottare på toppnivå att ha ett helt team kring sig, som förbereder och efterbehandlar prioriterade delar av kroppen i samband med varje topprestation. Manuell Röstterapi är samma typ av anpassad behandling som är exklusivt utvecklat för att vårda och stödja dom primära verktyg som är förutsättningar för en röstanvändning på absolut högsta nivå.

En stor fördel med att boka din reVoice röstmassage på Ullevikliniken är att här arbetar också tre stycken osteopater. Osteopati kan vara ett mycket bra komplement till den här behandlingen om du ytterligare vill optimera de biomekaniska förutsättningarna för en god röstanvändning. Du kommer då få ytterligare behandling av käkled, ryggrad nacke, kranium och thyroidcricoidlederna som har en direkt anatomisk koppling till stämbandsmusklerna.

Så oavsett om du är sångare, skådespelare, lärare, föreläsare, politiker, musiker eller programledare, kan denna typ av behandling på Ullevikliniken vara den typ av underhåll din röst behöver för att vara redo när den verkligen behövs.

/Björn Ek Wahlqvist – Massageterapeut

Massage – varför är det bra för mig?

Massage är bra för så mycket! Förutom att den är skön och avslappnande, kan den ha en positiv effekt på ditt blodtryck. Den får lugn-och-ro-hormonet oxytocin att utsöndras i kroppen, den gör dina muskler mjukare och mer avspända, vilket ger dem en bättre genomblödning. Musklerna blir rörligare och fungerar som de ska. Massagen är också bra för immunförsvaret. Undersökningar visar att de som får massage regelbundet är friskare och har mindre värk i kroppen. Den kan till och med lindra lättare former av viss depression. 

Du kan ta massage om du känner att din kropp är stel, om du har ont i musklerna eller känner dig trött i kroppen. Du kan också gå på massage i förebyggande syfte, så att du inte får problem senare. Den är också en utmärkt behandlingsmetod mot stress. Eller helt enkelt bara för att det är härligt att få en stund för sig själv och bli omhändertagen! 

muskelbesvär

Det finns olika typer av massage som man kan välja mellan. Den vanligaste är svensk klassisk massage. Det innebär knådning av dina muskler utifrån din individuella problematik eller en skön preventiv behandling av hela kroppen. Har du ont i nacken behandlar jag ofta hela ryggen och känner särskilt på musklerna runt axlar, nacke och skuldror. Har du problem med ländryggen känner jag oftast också på sätesmusklerna, då mycket spänningar sitter där. 

Andra massagetyper inkluderar till exempel taktil behandling, hot stone-massage, lymfmassage, bindvävsmassage, koppning och gravidmassage. Man kan som massageterapeut vidareutbilda sig i många olika tekniker. Jag brukar mixa klassisk massage med koppning och hot stone för ditt bästa. 

När du kommer på massage för första gången är det viktigt att du berättar om du t ex är gravid, äter starka mediciner eller har några sjukdomar. Då anpassar vi massagen efter förutsättningarna för just dig. 

För dig som t ex har utmattningsdepression, fibromyalgi eller är mellan cancerbehandlingar kan en taktil behandling vara att föredra. Den är mycket lugn och avslappnande, ytterst på huden med långsamma drag. Den är extra bra på människor som av någon anledning inte får masseras hårdare. Hör med din läkare om du är osäker! 

Välj en utbildad massageterapeut som är certifierad av Branschrådet Svensk Massage. Det är en säkerhet för dig att veta att terapeuten har en godkänd utbildning. 

Nu för tiden har många anställda ett friskvårdsbidrag att använda till t ex massage, eller osteopati. Se till att det inte fryser inne! Använd det hos oss även om du inte har problem, för att förebygga både värk och stress. Varmt välkommen till oss på Ullevikliniken! 

-Helena Persson, Medicinsk massageterapeut 

 

Osteopati för stukade leder 

Stukade leder liksom fotleder och handleder är ett gissel och tar relativt lång tid att läka och rehabilitera ordentligt. 

För att förenkla detta inlägg så kommer jag nedan förhålla mig till stukade fötter, men inlägget kan vara applicerbart på alla stukade leder i kroppen. Jag kommer inte beröra det akuta omhändertagandet vid stukningar såsom vikten av tidigt tryckförband och dylikt utan just vad man kan göra efter den akuta fasen, dvs från dag två och framåt då rehabilitering bör inledas, för att främja funktion och en god läkning. 

Vid en stukad fot så brukar man säga att man får räkna med 12 veckors rehab, för att undgå så kallad funktionell instabilitet vilket lätt leder till upprepade stukningar. 

Funktionell instabilitet har att göra med att det vid en stukning dels blir en uttänjning av ledband, samt mindre eller större bristningar (rupturer) i ledband, omkringliggande muskulatur och senor. Det är inte ovanligt att ledband går helt av vid en rejäl stukning. I de flesta fall läker det så pass bra med rehabiliterade träning och osteopatisk behandling, att man inte behöver operera. Vid väldigt kraftiga stukningar, där man efter röntgen uteslutit fraktur, så kan det vara omfattande ledbandsskador. Då kan det vara väldigt bra att utföra en magnetröntgen (MR/MRI) för utvärdering kring eventuell operation. 

Vid en stukning blir det en störd funktion i de lägesorienterade organ (proprioceptorer) som finns i ligament, ledkapsel, senor och muskler vid området som stukats. Dessa “återställs”, normaliseras i funktion och blir fler vid rehabiliterande träning vilket ger en stabilare led som har avsevärt mindre risk för att stukas igen. Man brukar räkna med att du vid rehab återfår ca 90% av fotens funktion och stabilitet efter en rejäl stukning där det även kan ha slitits av ett ledband. Rehab hjälper även läkning av skadad vävnad via en ökad cirkulation.  

I regel så blir det dysfunktion inte bara vid stukningsområdet, utan även i omkringliggande områden liksom vadbenet (fibulae) och hur det ledar mot skenbenet (tibiae), mellanfotsbenen där det kan bli snedställningar och hämmad rörlighet, samt interosseusmembranet som finns mellan vad och skenben och som är rikt på blod och lymfkärl. Ett felställt vadben som dragits inferiort (nedåt mot foten) är inte ovanligt vid stukningar, och som i sin tur skapar en “shear” eller ett drag i interosseusmembranet. Detta kan hämma dränaget av blod och lymfa från ankeln, och därmed öka på läketiden. Snedställningar i leder och drag i bindväv och fascia kan effektivt behandlas med osteopati, för att optimera kroppens möjlighet till självläkning. 

Så hur kan då Osteopati hjälpa? 

Osteopati kan hjälpa till med att minska smärta och snabba på läkningen genom att just främja en god cirkulation till och från det skadade området samt genom att se till att närliggande muskler och leder fungerar optimalt. De lägesorienterade organen går att påverka via behandling av den utsatta leden, vilket kommer att hjälpa dem att normaliseras i funktion så att du får en bättre kroppsmedvetenhet och undermedveten kontroll i området. Det underlättar rehabiliteringen och motverka fler stukningar. 

Osteopaten ställer först frågor om din allmänna hälsa och hur skadan gått till, samt om eventuella tidigare skador som kan påverka. Sedan utförs en grundlig holistisk fysikalisk undersökning för att ge en diagnos, som följs av eventuell behandling och rådgivning. Ibland blir patienter rekommenderade att rönta eller magnetröntga, för optimal diagnostisering och behandling och rehabåtgärd. 

Osteopatin strävar efter att se till kroppens funktion i sin helhet, och osteopaten vill därmed ofta även se till att tyngdpunkten är förhållandevis jämnt fördelad över fötter t.e.x. genom att försäkra sig om att rygg, bäcken, knän och höfter fungerar optimalt och är i balans. Detta för att optimera det neurologiska och cirkulatoriska flödet till och från det skadade området.  

Osteopati är INTE ett alternativ till rehabiliterande träning vid denna typen av skador, men är ett utmärkt komplement som kan förkorta läkeprocessen, minska smärtan och underlätta att de rehabiliterande övningarna utförs på ett optimalt sätt! 

Hos en osteopat kan du även bli instruerad till rehabiliterande övningar och få information om din skada och dess läkeprocess.  

Då det ofta är väldigt lång kötid och svårt att få MR av den offentligt finansierade vården samarbetar vi på Ullevikliniken med Magnetlabbet, där privatpersoner och företag har möjlighet att utföra magnetröntgen (MR) i privat regi, till ett förmånligare pris. 

 

 /Björn G. Oom, Osteopat D.O. BSc (Hons), FSCCO

Tack :)

Vi på Ullevikliniken tackar alla som närvarade vid vårat 20-års jubileum. Vi ser redan fram emot 30-års jubileumet 🙂

Beklagliga nyheter

Efter en tids sjukdom så har våran väldigt kompetenta naprapat, kollega, delägare och vän, lämnat oss.

Sylvia har varit med och drivit kliniken i ca 15 år och är väldigt saknad av oss som fått dela denna tiden tillsammans med henne. Vi vet också att hon kommer vara saknad av många patienter som hon har hjälpt.

Våra tankar och går till hennes familj i denna svåra tid.

/ Vi på Ullevikliniken