Osteopati för stukade leder 

okt 13, 2023 | Okategoriserade

Stukade leder liksom fotleder och handleder är ett gissel och tar relativt lång tid att läka och rehabilitera ordentligt. 

För att förenkla detta inlägg så kommer jag nedan förhålla mig till stukade fötter, men inlägget kan vara applicerbart på alla stukade leder i kroppen. Jag kommer inte beröra det akuta omhändertagandet vid stukningar såsom vikten av tidigt tryckförband och dylikt utan just vad man kan göra efter den akuta fasen, dvs från dag två och framåt då rehabilitering bör inledas, för att främja funktion och en god läkning. 

Vid en stukad fot så brukar man säga att man får räkna med 12 veckors rehab, för att undgå så kallad funktionell instabilitet vilket lätt leder till upprepade stukningar. 

Funktionell instabilitet har att göra med att det vid en stukning dels blir en uttänjning av ledband, samt mindre eller större bristningar (rupturer) i ledband, omkringliggande muskulatur och senor. Det är inte ovanligt att ledband går helt av vid en rejäl stukning. I de flesta fall läker det så pass bra med rehabiliterade träning och osteopatisk behandling, att man inte behöver operera. Vid väldigt kraftiga stukningar, där man efter röntgen uteslutit fraktur, så kan det vara omfattande ledbandsskador. Då kan det vara väldigt bra att utföra en magnetröntgen (MR/MRI) för utvärdering kring eventuell operation. 

Vid en stukning blir det en störd funktion i de lägesorienterade organ (proprioceptorer) som finns i ligament, ledkapsel, senor och muskler vid området som stukats. Dessa “återställs”, normaliseras i funktion och blir fler vid rehabiliterande träning vilket ger en stabilare led som har avsevärt mindre risk för att stukas igen. Man brukar räkna med att du vid rehab återfår ca 90% av fotens funktion och stabilitet efter en rejäl stukning där det även kan ha slitits av ett ledband. Rehab hjälper även läkning av skadad vävnad via en ökad cirkulation.  

I regel så blir det dysfunktion inte bara vid stukningsområdet, utan även i omkringliggande områden liksom vadbenet (fibulae) och hur det ledar mot skenbenet (tibiae), mellanfotsbenen där det kan bli snedställningar och hämmad rörlighet, samt interosseusmembranet som finns mellan vad och skenben och som är rikt på blod och lymfkärl. Ett felställt vadben som dragits inferiort (nedåt mot foten) är inte ovanligt vid stukningar, och som i sin tur skapar en “shear” eller ett drag i interosseusmembranet. Detta kan hämma dränaget av blod och lymfa från ankeln, och därmed öka på läketiden. Snedställningar i leder och drag i bindväv och fascia kan effektivt behandlas med osteopati, för att optimera kroppens möjlighet till självläkning. 

Så hur kan då Osteopati hjälpa? 

Osteopati kan hjälpa till med att minska smärta och snabba på läkningen genom att just främja en god cirkulation till och från det skadade området samt genom att se till att närliggande muskler och leder fungerar optimalt. De lägesorienterade organen går att påverka via behandling av den utsatta leden, vilket kommer att hjälpa dem att normaliseras i funktion så att du får en bättre kroppsmedvetenhet och undermedveten kontroll i området. Det underlättar rehabiliteringen och motverka fler stukningar. 

Osteopaten ställer först frågor om din allmänna hälsa och hur skadan gått till, samt om eventuella tidigare skador som kan påverka. Sedan utförs en grundlig holistisk fysikalisk undersökning för att ge en diagnos, som följs av eventuell behandling och rådgivning. Ibland blir patienter rekommenderade att rönta eller magnetröntga, för optimal diagnostisering och behandling och rehabåtgärd. 

Osteopatin strävar efter att se till kroppens funktion i sin helhet, och osteopaten vill därmed ofta även se till att tyngdpunkten är förhållandevis jämnt fördelad över fötter t.e.x. genom att försäkra sig om att rygg, bäcken, knän och höfter fungerar optimalt och är i balans. Detta för att optimera det neurologiska och cirkulatoriska flödet till och från det skadade området.  

Osteopati är INTE ett alternativ till rehabiliterande träning vid denna typen av skador, men är ett utmärkt komplement som kan förkorta läkeprocessen, minska smärtan och underlätta att de rehabiliterande övningarna utförs på ett optimalt sätt! 

Hos en osteopat kan du även bli instruerad till rehabiliterande övningar och få information om din skada och dess läkeprocess.  

Då det ofta är väldigt lång kötid och svårt att få MR av den offentligt finansierade vården samarbetar vi på Ullevikliniken med Magnetlabbet, där privatpersoner och företag har möjlighet att utföra magnetröntgen (MR) i privat regi, till ett förmånligare pris. 

 

 /Björn G. Oom, Osteopat D.O. BSc (Hons), FSCCO

Tack 🙂

Vi på Ullevikliniken tackar alla som närvarade vid vårat 20-års jubileum. Vi ser redan fram emot...